Ing.Tomáš Volek

 Certifikovaný expert oceňování nemovitostí

 

 

Hlavním předmětem mé znalecké aktivity je soubor komplexní činnosti ve vztahu k nemovitému majetku.

Jedná se zejména o zpracování znaleckých posudků, odhadů, stanovisek a posouzení.

Pro případné klienty můžu poskytnout komplexní servis včetně služeb spolupracujících advokátů, realitních společností, ekonomů, bankovních ústavů, geodetů a ostatních specialistů.

Obsah:

*  Kvalifikace

*  Co Vám nabízím

*  Reference

*   Kontaktní informace

Kvalifikace

Znaleckou činnost provádím na základě :

-                    zák.č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl.č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zák.č. 36/1967 Sb.,

-                    koncesované živnosti v oboru oceňování majetku pro věci nemovité

-                    držitel licence ACONS č. 0693, znaleckého ústavu  A – Consult plus, spol. s r.o.

 

Jako znalec jsem jmenován předsedou Krajského soudu v Ostravě dne 12.10.1999, pod č.j. Spr. 2895/99v oboru :

1.                 ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí

2.                 stavebnictví – stavby obytné, stavby průmyslové

 

Certifikace CO ÚSI  - Certifikát č. 207/79/QEN/2011

Zpět nahoru

 

Co Vám nabízím

Zpracování znaleckých posudků v oborech:

– ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí

stavebnictví – stavby obytné, stavby průmyslové

Ocenění nemovitostí:

        provádím tržní ocenění všech druhů nemovitostí,

        Raiffeisen stavební spořitelna [logo]odhady obvyklé ceny pro hypoteční účely ve spolupráci :

 

 

 


– provádím administrativní ocenění dle zákona  a platné prováděcí vyhlášky

 

Řešení majetko-právních vztahů k nemovitostem:

 – provádím oceňování věcných břemen a jejich právních závad váznoucích na majetku

 

Účel ocenění nemovitostí:

-   převod vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej)

-   převodu vlastnictví darovací smlouvou (darování)

-   vypořádání dědictví

-   vypořádání společného jmění manželů (SJM)

-   vypořádání podílového spoluvlastnictví

-   ručení za úvěry pro bankovní ústavy – úvěry a hypotéky

-   určení ceny nemovitostí při jejich vkladu do jmění firmy

-   restituční řízení

-   konkurzní řízení

-   veřejné dražby

-   pro ekonomickou analýzu

-   ocenění věcných břemen

-   odhad tržního nájemného

Realitní činnost:

 – ve spolupráci s realitními společnostmi Vám pomůžu najít nemovitost dle Vašich požadavků

 

Ve spolupráci se znaleckým ústavem i ocenění podniků nebo jejich částí, věci movitých, pohledávek, cenných papírů apod.

Zpět nahoru

,

Reference

Znalecké posudky a tržní odhady

Výrobní areály

§         výrobně provozní areál v k.ú. Hustopeče u Brna, obec Hustopeče

§         provozní areál v k.ú. Zastávka, obec Zastávka

§         areál cukrovaru v k.ú. Cerhenice, obec Cerhenice

§         výrobně provozní areál v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec

§         výrobně provozní areál v k.ú. Třešť, obec Třešť

§         areál masokombinátu v k.ú. Prštné, obec Zlín

Budovy

§         komerční budova v k.ú. Blansko, obec Blansko

§         bytový dům na ul. Stará, obec Brno

§         bytové domy na ul. Renneská, obec Brno

§         budova školy na ul. Bratislavská, obec Brno

§         bytové domy na ul. Bratislavská, obec Brno

§         bytový dům na ul. Grohova, obec Brno

Haly

§         výrobně skladovací hala v k.ú. Třebíč, obec Třebíč

§         skladovací hala v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc

§         hala dřevovýroby v k.ú. Žatčany, obec Žatčany

Rodinné domy, bytové a nebytové jednotky, pozemky, garáže, rekrační chaty

§         v okresech Brno - město, Brno – venkov, Kroměříž, Hodonín, Břeclav, Třebíč, Nový Jičín, Ostrava - město

Věcná břemena

§         průjezdu a průchodu přes budovu

§         vedení inženýrských sítí

§         doživotního užívání nemovitosti

Zpět nahoru

 

Kontaktní informace

Ing.Tomáš Volek                  IČ: 70 89 64 61

            Velatice 214

664 05 Velatice  zde nás najdete

 

e-mail:          t.volek@volny.cz

volek@odhady-posudky.cz           

www adresa : http://www.odhady-posudky.cz/

Telefon:          +420 724 256 828

          tomasvolek

Zpět nahoru

 

Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovský počítadlo