Ing.Tomáš Volek

 Certifikovaný expert oceňování nemovitostí

 

 

Hlavním předmětem mé znalecké aktivity je soubor komplexní činnosti ve vztahu k nemovitému majetku.

Jedná se zejména o zpracování znaleckých posudků, odhadů, stanovisek a posouzení.

Pro případné klienty můžu poskytnout komplexní servis včetně služeb spolupracujících advokátů, realitních společností, ekonomů, bankovních ústavů, geodetů a ostatních specialistů.

Obsah:

  Kvalifikace

  Co Vám nabízím

   Kontaktní informace

Kvalifikace

Znalec jmenován předsedou Krajského soudu v Ostravě dne 12.10.1999, pod č.j. Spr. 2895/99v oboru :

1.           ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí

2.           stavebnictví – stavby obytné, stavby průmyslové

 

Certifikovaný odhadce pro oceňování nemovitých věcí č. 207/198/CON/2021-RE s platností do 30.4.2026.

Koncesní listinu vydal: Magistrát města Brna -  živnostenský úřad,

č.j: K/38130/04

Předmět podnikání: Oceňování majetku pro věci nemovité.

Zpět nahoru

 

Co Vám nabízím

Zpracování znaleckých posudků v oborech:

– ekonomika – odvětví ceny a odhady nemovitostí

Ocenění nemovitostí:

     provádím tržní ocenění všech druhů nemovitostí,

     odhady obvyklé ceny / tržní hodnoty pro hypoteční účely ve spolupráci :

 

 

 

 

– provádím administrativní ocenění dle zákona  a platné prováděcí vyhlášky,

-    ve spolupráci i ocenění podniků nebo jejich částí, věci movitých, pohledávek, cenných papírů apod.

 

Řešení majetko-právních vztahů k nemovitostem:

 – provádím oceňování věcných břemen a jejich právních závad váznoucích na majetku

 

Účel ocenění nemovitostí:

-    převod vlastnictví kupní smlouvou (koupě a prodej)

-    převodu vlastnictví darovací smlouvou (darování)

-    vypořádání dědictví

-    vypořádání společného jmění manželů (SJM)

-    vypořádání podílového spoluvlastnictví

-    ručení za úvěry pro bankovní ústavy – úvěry a hypotéky

-    určení ceny nemovitostí při jejich vkladu do jmění firmy

-    restituční řízení

-    konkurzní řízení

-    veřejné dražby

-    pro ekonomickou analýzu

-    ocenění věcných břemen

-    odhad tržního nájemného

Realitní činnost:

 – ve spolupráci s realitními společnostmi Vám pomůžu najít nemovitost dle Vašich požadavků.

 

Zpět nahoru

,

 Kontaktní informace

Ing.Tomáš Volek                 IČ: 70 89 64 61, DIČ: CZ70035244

            Velatice 214

664 05 Velatice  zde nás najdete

 

e-mail:         volek@odhady-posudky.cz         

ID schránka: v4vpkyw

www adresa : http://www.odhady-posudky.cz/

Telefon:         +420 724 256 828

          

Zpět nahoru

 

Počet přístupů na stránku zjišťuje WEBovský počítadlo